top of page

Fysioterapia avuksi polven nivelrikkoon

Päivitetty: 25. helmik. 2023

Tiesitkö, että nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus? Polven nivelrikolle altistavia

tekijöitä ovat mm. ikä, naissukupuoli ja polviniveleen kohdistunut vamma. Myös raskas

liikunta, ylipaino ja perimä altistavat polven nivelrikolle. Positiivista on, että nivelrikosta

kärsivä voi vaikuttaa hyvin paljon itse tilanteeseensa ja toimintakykyynsä.

Nivelrikossa polven nivelkipu voi olla jomottavaa ja usein se voi pahentua liikkuessa mutta

lievittyä levossa. Polven nivelrikon edetessä kipu voi muuttua jatkuvaksi ja nivelessä voi

esiintyä jäykkyyttä etenkin liikkeelle lähtiessä pitkän paikallaan olon jälkeen. Myös särkyä

yön aikana voi esiintyä.


Polven nivelrikossa rustovälit kaventuvat, voitelu- ja kitkaominaisuudet heikkenevät,

nivelpintojen aineenvaihdunta hidastuu ja rustojen pintaan syntyy pienen pieniä halkeamia.

Koska rustokudoksen uusiutuminen on hyvin vähäistä, tarvitsee moni polven nivelrikosta

kärsivä terveydenhuollon ammattilaisen apua kivun hallintaan ja toimintakyvyn

parantamiseen. Konservatiivisista lääkkeettömistä hoidoista itsehoidon ohjaus,

laihduttaminen ylipainoisilla nivelrikkopotilailla ja sopiva terapeuttinen harjoittelu ja liikunta

ovat nivelrikon hoidon perusta. (käypähoito.fi.)


Fysioterapiasta voi olla monelle nivelrikosta kärsivälle suuri apu sairauden pahenemisen

estämisessä ja koko elämänlaadun parantamisessa. New England Journal of Medicine -

lehden julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin fysioterapian ja nivelrikkoon käytettävien

lääkepistosten paremmuutta. Tutkimuksessa fysioterapia apua saaneet kokivat

polvikipujensa lievittyneen enemmän ja heidän toimintakykynsä oli parempi kuin pistoksia

saaneiden. Tutkimus luettavissa tarkemmin: https://doi.org/10.1056/NEJMoa1905877


Järvenpäässä sijaitsevan, fysioterapiaan erikoistuneen Fysiolinkin fysioterapeuteilla on

vahva ammattitaito tutkia ja auttaa asiakkaita myös nivelvaivojen omahoidossa.

Fysioterapeutit arvioivat asiakkaan liikkumista tutkimustilanteessa, tarkastelevat nivelen

asentoa seistessä, kävellessä ja kyykistyessä sekä tutkivat polven mahdolliset

ulkomuodon muutokset ja polvea ympäröivien lihasten tasapainon.


FysioLinkin fysioterapeutit palvelevat jokaista asiakasta yksilöllisesti ja auttavat heitä löytämään tilanteeseen sopivan terapeuttisen harjoittelun toimintakyvyn parantamiseksi.


Comentarios


bottom of page