top of page

Fysioterapia

Fysioterapiassa autetaan ihmisiä toiminta- ja liikuntakykyyn liittyvissä ongelmissa sekä ohjataan itsehoidossa ja liikunnassa arvioiden asiakkaan tilanteen ja kyvyn liikkua ja toimia myös arjessa.

 

Meillä FysioLinkillä fysioterapeutit laativat yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Näin todetaan, että asiakas saavuttaa optimaalisen toimintakyvyn. 

Varaathan ensikäynnille aina 60 min hoitoajan.

OMT Fysioterapia 

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.  Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät. FysioLinkillä Anniina Moilanen on kouluttautunut OMT fysioterapeutti.

Maitland Fysioterapia

Maitland-concept on maailmassa laajimalle levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Australialainen Greoffrey D. Maitland aloitti konseptin kehittämisen -60 luvulla. Konsepti on kliininen ongelmien ratkaisumenetelmä tuki- ja liikuntaelimistön sekä neuraalikudoksen häiriöihin. FysioLinkillä Terhi Uusi-Luomalahti on kouluttautunut Maitland fysioterapeutti.

Psykofyysinen Fysioterapia
 

Tunteet ovat tärkeitä terveyden tasapainon ylläpitäjiä. Ihminen ilmentää kehonsa kautta erilaisia tunnetiloja ja psyykkisiä oireita. Tunteen ja ruumiintuntemuksen erottaminen voi olla vaikeaa, mikä voi näkyä lihasjännityksenä, kipuna, levottomuutena tai muuttuneena hengityksenä. Psykofyysisen fysioterapian menetelmin voidaan edistää esimerkiksi kehon hahmottamista, lievittää kipua, oppia stressinhallintaa ja rentoutumista sekä lisätä yksilön tietoisuutta omista voimavaroistaan.

Terapiassa asiakas oppii tunnistamaan omia reagointitapojaan ja toimintamallejaan, jotka aiheuttavat ongelmia - esimerkiksi jännittyneisyyttä, kiputiloja, ahdistusta, univaikeuksia ja kehon hallinnan ongelmia. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen kehittyminen omaan kehoon sekä rentoutumisen ja kivun- ja stressinhallinnan oppiminen. Niiden avulla mahdollistuvat kuormituksen parempi säätelykyky ja vaihtoehtoiset liikkumisen tavat. Usein tavoitteena ovat myös kehonkuvan ja itsetunnon vahvistuminen sekä itsensä tunnistaminen ja hyväksyminen.

Psykofyysisestä fysioterapiasta on apua erityisesti henkilöille, joilla on
* ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä tai paniikkikohtausoireilua
* stressiä, uupumusta ja masennusta
* unihäiriöitä
* pitkittynyttä kipua
* syömishäiriö
* vaikeuksia oman kehon hahmottamisessa ja perusliikkumisessa
* traumaperäistä oireilua
* kehonkuvan häiriöt
* neuropsykiatriset oireet
* säätelyhäiriöt

FysioLinkillä Psykofyysista fysioterapiaa tekee Sini Ahola.

Äitiysfysioterapia

 

Äitiysfysioterapia on raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää, kokonaisvaltaista, ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa fysioterapiaa. Äitiysfysioterapiassa ohjaus, neuvonta ja kuntoutus pohjautuu tutkittuun tietoon ja kliiniseen päättelyyn sekä kokemukseen.

 

*Raskausajan liikunnan suunnittelu

*Palautuminen ja liikunta synnytyksen jälkeen

*Loppuraskauden tai synnytyksen jälkeiset liitoskivut

*Virtsankarkailu tai muut lantionpohjan ongelmat

*Hartia-, niska- tai selkäkivut

*Sektioarpi

*Vatsalihasten erkauma

 

FysioLinkillä äitiysfysioterapiaa tekee Meiju Jauhiainen


 

OMT fysioterapia Järvenpää _ FysioLink_edited.jpg

Fysioterapia hinnasto

Tutustu hinnastoon ja varaa aikasi fysioterapiaan tai OMT fysioterapiaan

Varaa aika

Varaa aikasi fysioterapiaan, OMT fysioteriaan tai Maitland Concept fysioteriaan.  

Tutustu ohjaajiin

Tutustu FysioLinkin fysioterapeutteihin Anniinaan, Anuun, Meijuun, Siniin ja Terhiin

bottom of page